چهارشنبه 24 مهر 1398

درباره بخش مرکزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 11:43 ویرایش : ‎1396/05/21 09:25 بازدید: 2618

بخش مرکزی آستانه اشرفیه

این بخش شامل چهار دهستان به نامهای کیسم ،کشل ازادسرا ، دهشال و چهارده  با جمعیت 30104نفر می باشد بخش مرکزی  دارای ساحل زیبا رودخانه بزرگ سپیدرورد  است . از دیگر جاذبه های گردشگری این بخش می توان  پل خشتی نیاکو ، پل خشتی تجن گوکه بقاع متبرکه  آقا سید یمنی ،امین سلطان امیرهنده  ،آقاسید ناصرالدین کاچا چهارده نام برد . عمده فعالیتهای اقتصادی مردم منطقه کشاورزی و صید و صیادی است  . در این منطقه  شهرک صنعتی پرکاپشت فعال است که سهم عمده ای در صنعت  و اشتغال شهرستان دارند . عمده محصولات منطقه می توان  برنج ،بادام زمینی ، نام برد .  

 

 

پل خشتی  -بخش مرکزی

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی