سه شنبه 20 آذر 1397

معرفی بخشدار مرکزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 11:44 ویرایش : ‎1394/07/11 14:18 بازدید: 2421

محمد حسن خواه -بخشدار مرکزی شهرستان آستانه اشرفیه

نام و نام خانوادگی : محمد حسن خواه

پست سازمانی : بخشدار مرکزی آستانه اشرفیه    

تحصیلات : فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری   

سوابق کاری :

کارشناس مسئول برنامه ریزی و امور عمرانی  فرمانداری شهرستان آستانه  اشرفیه 

سرپرست حراست  فرمانداری شهرستان آستانه  اشرفیه 

مسئول واحد سیاسی فرمانداری شهرستان آستانه  اشرفیه 

کارشناس مسئول امور سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان آستانه  اشرفیه  

دولت و ملت همدلی و همزبانی