چهارشنبه 31 مرداد 1397

تماس با ما

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 14:05 ویرایش : ‎1396/12/20 09:53 بازدید: 5358

 

فرمانداری آستانه  اشرفیه 

کروکی فرمانداری آستانه  اشرفیه

شماره تماس فرمانداری :01342123031

شماره نمابر :01342138284

آدرس :استان گیلان -آستانه اشرفیه -بلوار شهید مطهری -فرمانداری آستانه اشرفیه -کد پستی:4441763189

بخشداری بندر کیاشهر

بخشداری بندر کیاشهر

شماره تماس بخشداری بندر کیاشهر :01342822440

شماره نمابر : 01342822455

آدرس :بندر کیاشهر -خیابان امام خمینی -بخشداری بندر کیاشهر

 

فرم ارسال ایمیل
دولت و ملت همدلی و همزبانی