دوشنبه 29 بهمن 1397
فرماندار آستانه اشرفیه :

دریا ثروتی است که باید تلاش کرد مردم برای استفاده از آن با حداقل مشکلات مواجه شوند و بهره لازم را از این مواهب طبیعی ببرند .

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/04/19 14:32 بازدید: 213

 

فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه صبح امروز در دیدار تیم بازرسی از سواحل وزارت کشور سواحل و دریا را مواهب طبیعی دانست که در اختیار انسان قرار گرفته است و ثروتی است که باید تلاش کرد مردم برای استفاده از آن با حداقل مشکلات مواجه شوند و بهره لازم را از این مواهب طبیعی ببرند .

به گزاررش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آستانه اشرفیه ؛ صبح امروز رحیم حیدری گلرودباری فرماندار آستانه اشرفیه در دیدار با بازرسین ستاد ساماندهی سواحل وزارت کشور گفت : مواهب طبیعی که در اختیار ماست ثروتی است که باید تلاش کرد مردم ما با حداقل مشکلات برای استفاده از آن مواجه شوند و بهره لازم را از این موهبت طبیعی ببرند .

فرماندار آستانه اشرفیه در ادامه گفت : در مورد سواحل نیز باید توجه داشته باشیم با جلب اعتماد مسافرین تلاش نماییم تا آنها در مناطقی که نهادهای امدادی نظیر ناجیان غریق ، هلال احمر ، اورژانس و نیروی  انتظامی حضور دارند به شنا بپردازند تا در صورت بروز مشکل احتمالی نسبت به نجات افراد در معرض خطر اقدام مناسب صورت گیرد . بر اساس آئین نامه مصوب هیات وزیران بند های3،5،7 وظایف واختیارات سازمانی ، تربیت بدنی ضرورت دارد تا مکانیزم پرداخت حقوق ناجیان را تسهیل نماید تا این قشر از زحمتکشان با فراق بال و آسایش به کار ارزشمند خود بپردازند .

دولت و ملت همدلی و همزبانی