شنبه 2 شهریور 1398

بازدید فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه از آسفالت روستایی بخش مرکزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/05/23 08:44 ویرایش : ‎1398/05/23 08:50 بازدید: 79

فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه از آسفالت روستایی گوربجوار از توابع بخش مرکزی بازدید بعمل آورد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آستانه اشرفیه؛ مهندس حیدری با حضور در روستای گورابجوار از عملیات اجرایی پروژه آسفالت این روستا بازدید بعمل آورد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی