چهارشنبه 24 مهر 1398

معرفی فرماندار

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/11 19:10 ویرایش : ‎1394/10/24 12:02 بازدید: 5101

نام و نام خانوادگی : رحیم حیدری

پست سازمانی : فرماندار شهرستان آستانه  اشرفیه 

سوابق کاری :

1--فرماندار سیاهکل

2-مدیر مرکز نشر دانشگاه گیلان

3-مدیر هماهنگی امور آموزشی .

4-  کارمند نمونه وزارت علوم تحقیقات و فناوری

شایان ذکر است نامبرده از جانبازان 8 سال دفاع مقدس می باشد

دولت و ملت همدلی و همزبانی