شنبه، 10 مرداد 1394 Persian (Iran) English (United States)
مقالات اخیر
مدرک جديدی وجود ندارد
وضعيت آموزش و پرورش

 

دستگاه اجرايي: اداره آموزش و پرورش بندر کياشهر

·         اطلاعات مربوط سال تحصيلي 93-92 در جدول درج گردد.

·         آمار ارائه شده شامل بخش بندرکياشهر(مجموع شهر و روستا) باشد.

 

 

تعداد کل دانش آموزان دختر در تمامي مقاطع

تعداد کل دانش آموزان پسر در تمامي مقاطع

تعداد دانش آموزان مقطع پيش دبستاني

تعداد دانش آموزان دوره اول و دوم ابتدايي

تعداد دانش آموزان دوره اول و دوم متوطه

تعداد دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي

تعداد مدرسين

تعداد مدارس داراي نمازخانه

تعدادمدارس داراي سالن يا زمين ورزشي

ميزان تراکم دانش آموزان در مقطع

پيش بستاني

دوره اول و دوم ابتدايي

دوره اول و دوم متوسطه

2085

2118

207

2158

1791

254

254

20

2

8

16

18

 

صفحات: 1  2  

فناوري اطلاعات استانداري گيلان