پنج شنبه، 27 آذر 1393 Persian (Iran) English (United States)
مقالات اخیر
مدرک جديدی وجود ندارد
وضعيت آموزش و پرورش

سواد آموزان بزرگسال  تحت پوشش نهضت سواد آموزي

جمع

مقدماتي

تکميلي 

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

2195

539

1656

1196

303

893

999

236

763

 

روستاهاي تحت پوشش نهضت سواد اموزي  شهرستان

62

 

فناوري اطلاعات استانداري گيلان