سه شنبه، 13 مرداد 1394 Persian (Iran) English (United States)
اوقاف

 • اجراي نيت واقفين سازمان اوقاف و امور خيريه
 • افراز املاك مشاعي سازمان اوقاف و امور خيريه
 • برگزاري مسابقات قرآني (حفظ، قرائت، مفاهيم) سازمان اوقاف و امور خيريه
 • پاسخ به استعلامات سازمان اوقاف و امور خيريه
 • تسويه حساب مالي با مستاجرين موقوفات سازمان اوقاف و امور خيريه
 • تشكيل هيأت امناء سازمان اوقاف و امور خيريه
 • تقاضاي كمك جهت مساجد و اماكن مذهبي سازمان اوقاف و امور خيريه
 • تنظيم اسناد اجاره موقوفات سازمان اوقاف و امور خيريه
 • دريافت اعتبارات عمراني مساجد سازمان اوقاف و امور خيريه
 • مجوز صدور سند اعياني سازمان اوقاف و امور خيريه
 • اعزام مبلغ در ماه رمضان و ايام ماههاي محرم و صفر-ايام فاطميه سازمان اوقاف و امور خيريه
 • برگزاري اعياد مذهبي سازمان اوقاف و امور خيريه
 • برگزاري مراسم تعزيه و روضه خواني در ساير ايام سازمان اوقاف و امور خيريه
 • برگزاري مراسم عزاداري در ايام محرم الحرام و صفر المظفر سازمان اوقاف و امور خيريه
 • خريد كتب مذهبي و ادعيه و تجهيز كتابخانه ها
 • رد مظالم ، صوم و صلاه و سهم امام سازمان اوقاف و امور خيريه

صفحات: 1  2  

فناوري اطلاعات استانداري گيلان